Cloud och molntjänster

cloud och molntjänster enklare bättre billigare

Cloud-och-molntjanster

Cloud och molntjänster: Att regelbundet se över företagets effektivitet är en nödvändighet för konkurrensförmågan. Allt fler företag anser att drift och underhåll av företagets informations och datasystem inte ingår i kärnverksamheten. Andra gör det både effektivare, säkrare och billigare, Swea Software ser över, implementerar och driftar era ITsystem

Serverdrift och backup: lägg er drift i Molnet och låt Swea Software sköta serverdriften. Swea implementerar även nya molntjänster vid behov. Backup är en del av säkerheten, Swea Software ser till att det finns rutiner och system för backuper. Många företag tecknar ofta supportavtal med Swea Software när man lägger över sin IT i molnet och vi tar över it-supporten

Swea Softwares Molnbaserade organisation gör att vi kan ge dig cloud och molntjänster, enklare, bättre, billigare.

Menu