Outsourcing av företagets IT tjänster

outsourcing av företagets it tjänster

Outsourcing av företagets IT

Outsourcing – Swea Software blir er IT-avdelning eller så outsourcar ni delar av IT-systemet på företaget. Underhåll och vidareutveckling av era IT-system sköter Swea Software.

Allt fler företag anser att drift och underhåll av företagets informations och datasystem inte ingår i kärnverksamheten. Andra gör det både effektivare, säkrare och billigare, Swea Software ser över, implementerar och driftar era IT-system.

Swea Softwares Molnbaserade organisation gör att vi kan ge dig IT-säkerhet, enklare, bättre, billigare.

Menu